Zapowiedź „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (10)

Słowo od Redakcji: Z nieukrywaną radością oddajemy do rąk Czytelników aktualne wydanie czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”. Motywem przewodnim publikacji jest sieć międzyludzkich powiązań. Wybór egoizmu, nieprawości i grzechu powoduje rozdarcie i wyalienowanie człowieka, ale wybaczenie, skrucha i zadośćuczynienie za popełnione zło przywraca i umacnia upragnioną jedność. Objawienie podaje, że Bóg życzy sobie abyśmy byli […]

Czytaj więcej...
Traditio 9 – zapowiedź

Ks. dr hab. Stanisław Wronka, Wstęp   Wolność należy do podstawowych wartości, stanowi o godności człowieka. Został on stworzony jako osoba rozumna i wolna, może wybierać i decydować zgodnie z rozpoznanym dobrem. Wolność jest darem, którego nikt nie powinien człowiekowi ograniczać ani odbierać. Ma on wrodzone prawo do poznawania prawdy i podążania za nią. Utratę […]

Czytaj więcej...
Traditio 8 – zapowiedź

Władza jest służbą. Władanie, to znaczy służenie. Pierwsza miłość władcy, to miłość ku tym, nad którymi władzę sprawuje. Gdyby tak było, gdyby ta wielka prawda chrześcijańska nareszcie weszła w życie, gdyby władza była moralna, gdyby zasady urzędowania kierowały się etyką chrześcijańską, jakże inaczej wyglądałoby życie i współżycie, praca i współpraca.. [1]  Jan Paweł II    Kiedy […]

Czytaj więcej...
Traditio 6

Świadomi zmian zachodzących w cywilizacji europejskiej pod wpływem rzeczywistych i pozornych autorytetów, pozostajemy wierni tym pierwszym, które od wieków inspirują naszych przodków i nas współczesnych do przyjęcia postaw „za” życiem, ojczyzną i wiarą katolicką. Każde wydanie „Traditio” jest tego jawnym potwierdzeniem. W bieżącym numerze piszemy więc o ciągle ożywianym w obszarach sacrum-profanum naszej cywilizacji języku […]

Czytaj więcej...