Feliks Koneczny – pluralizm cywilizacyjny

Autor: Małgorzata Wiernasz „Cywilizacja jest to metoda ustroju życia zbiorowego. […] Ilość metod ustroju życia zbiorowego jest oczywiście nieograniczona, czyli nieograniczoną jest ilość cywilizacji.”1 Ostatnimi czasy zauważa się wzrost zainteresowania koncepcją cywilizacji Feliksa Konecznego, historiozofa tworzącego na przełomie XIX i XX wieku. W czasach powojennych koncepcja ta została „zapomniana” ze względu na antykomunistyczne przekonania autora. […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Praca socjalna – opcja dla rycerskich!

Tekst: Klaudia Karpiel
Mówiąc o pracy socjalnej, można posłużyć się szeregiem definicji i adekwatnych odpowiedników określających tę dyscyplinę i nadającą jej charakter. Według niektórych naukowców, to przede wszystkim działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Mają temu służyć odpowiednie role społeczne oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Udostępnij
Czytaj więcej...