Księdzu Profesorowi Marcinowi Godawie…

Drogiemu i Szanownemu Księdzu Profesorowi i Poecie Marcinowi Godawie w dniu Imienin, życzenia niegasnącej weny twórczej, spełnienia najszlachetniejszych pragnień serca i zadowolenia z pracy naukowej życzą Redaktorzy i Autorzy „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” oraz Samorząd Studencki UPJPII.  

Czytaj więcej...
Agnieszka Czernik, TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnice światła, dodane do różańca przez św. Jana Pawła II najlepiej ukazują sens i znaczenie wiary w życiu człowieka.  Tajemnica pierwsza Chrzest w Jordanie Teofania – pojedynczy akt objawienia Boga. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie, nieco wymuszonego na Janie Chrzcicielu, mającym początkowo obiekcje co do kwestii personalnych: kto kogo powinien chrzcić. Otwierają się niebiosa, Duch […]

Czytaj więcej...
Grzegorz Górecki, Swoboda działalności gospodarczej w encyklice Jana Pawła II Centesimus annus

Wolność jednostki nie wyraża się jedynie w braku podmiotowego ograniczenia. To także swoboda działania, która może się wyrażać poprzez różnego rodzaju aktywności. Jedną z nich jest działalność gospodarcza. Często bywa ona demonizowana przez nurty lewicowe. Nawet Kościołowi próbują one błędnie przypisać nauczanie socjalistyczne w tej materii. Krytyczny stosunek do socjalizmu został przedstawiony w encyklice papieża […]

Czytaj więcej...
Ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, Jarosław Kupczak OP, „Karol Wojtyła – Jan Paweł II o człowieku”

Ciało, etyka, kultura, małżeństwo i rodzina, metoda antropologiczna, miłosierdzie , miłość, naród, piękno, płeć, praca, prawda, solidarność, wolność – (…) wybór piętnastu kategorii, dotyczących centralnych tematów nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II na temat człowieka i zaprezentowanych w niniejszej książce, nie stanowi na pewno pełnego katalogu wszystkich pojęć antropologii papieża.

Czytaj więcej...