A. D. 2020 ŻYCZENIA

Z Nowym Rokiem lepsze życie rozpocznijmy wraz… Niech współpraca z Łaską Bożą przeobraża nas. Silni wiarą i nadzieją miłość nieśmy w świat, A dni lepsze zajaśnieją… Każdy będzie rad!

Udostępnij
Czytaj więcej...
Zofia Sarnecka, Apologia linguae Latinae progressus – postęp, rozwój

Lingua Latina liberis – Język łaciński dla dzieci Ecce nova verba Latina – Oto nowe słówka łacińskie: Sententia = Myśl: Non progredi est regredi. – Nie robić postępów oznacza cofać się. progredi – robić postępy, rozwijać się regredi – cofać się studere – poświęcać się czemuś sapere – być mądrym audere – mieć odwagę principium […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Renata Laszko, Miłość a płodność – postęp a płodność. Dylematy współczesnych rodziców

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zmagań, z jakimi spotykają się małżeństwa borykające się z trudnościami w poczęciu dziecka. Niepłodność leczyć czy ominąć? Decyzje związane z postępem w leczeniu, bądź omijaniu niepłodności są trudne i pociągają za sobą różne konsekwencje. Każda z dróg prowadząca do cieszenia się z upragnionego potomstwa wydaje się dobra – przecież […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Magdalena Gadamska-Kyrcz, Wychowawcza rola rodziców w obliczu szans i zagrożeń płynących z postępu technologicznego

Dzisiejszy świat pełen jest różnego rodzaju nowinek technologicznych i elektronicznych. Niekiedy można mieć wrażenie, że trudno nadążyć za postępem, jaki dokonuje się w tym obszarze. Smartfony, smartwache, tablety, laptopy itp. są szeroko dostępne na współczesnym rynku. Niektórym zapewne trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez dostępu do Internetu oraz nowoczesnych urządzeń. Dostęp do sieci ma większość […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Wojciech Olejnik, W krainie magnackiego przepychu

Na południowo wschodnich rubieżach naszego kraju, przy trasie kolejowej wiodącej z Krakowa do Przemyśla, znajduje się niepozorne miasteczko z bardzo ciekawą historią. Mam na myśli Łańcut. Początki Łańcuta, jak sporej części polskich miast, ulokowane są w epoce średniowiecza. Już w XV wieku stał tu drewniany nie istniejący do dziś zamek, osadzony w innym miejscu niż […]

Udostępnij
Czytaj więcej...