EXPOzycja 2021, Tauron Arena Kraków

Zaproszenie Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej: Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Monika Ogorzałek z Foto-Plus. Serdecznie witamy! Monika Ogorzałek: Dzień dobry.  T.P.C.Ł.: Organizują Państwo wydarzenie pod nazwą EXPOzycja 2021. Co to takiego jest? M.O.: Expozycja to największe wydarzenie branży foto-wideo w Małopolsce, w którym uczestniczą co roku tysiące mieszkańców Krakowa i okolic oraz sąsiednich województw. […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Tysięczna akcja

Jeszcze raz – w hołdzie dla Nauczyciela Wolności – Księdza Jerzego Popiełuszki Dorota Kumorek: Kim – Pana zdaniem – jest współcześnie ksiądz Jerzy Popiełuszko? Marek Kędziorek: Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak uważa wielu jego czcicieli, staje się na nowo duchowym przewodnikiem Narodu. Jest nauczycielem prawdziwej wewnętrznej wolności, która pozostaje w nas pomimo zewnętrznego ucisku, czy fizycznych […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Ks. Stanisław Wronka, wstęp do „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (2021) nr 12 Servitium, „Służyć czy nie służyć?”

Służba (servitium, ministerium) była zazwyczaj czynnością ciężką i upokarzającą. Słudzy to często niewolnicy, całkowicie zależni od swego pana, stanowiący jego własność. Słusznie zlikwidowano ten stan, chociaż trwał on zbyt długo, mimo że stał w całkowitej sprzeczności z wrodzoną godnością każdego człowieka, którą Pismo Święte jeszcze podnosi, określając człowieka jako obraz Boga i Jego dziecko. Być […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
ANGELIKA WIECH, MĘCZEŃSTWO NAJWIĘKSZYM PRZEJAWEM MIŁOŚCI

Martyrdom is the greates manifestation of love Człowiek powołany do bliskości z Bogiem jako jedność duszy i ciała realizuje się poprzez oba te wymiary. Ciało odgrywa więc ważną rolę w wyrażaniu misji człowieka. Poprzez ciało można kochać, ale też nienawidzić; można czynić dobro i zło. Uczynki człowieka są odzwierciedleniem jego duszy i wiary (por. Jk […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
Angelika Wiech, CIAŁO NARZĘDZIEM REALIZACJI POWOŁANIA

The body, a tool for fulfilling vocation Człowiek we współczesnym świecie głównie dzięki globalizacji otoczony jest mnóstwem informacji oraz możliwości spędzania swego dnia i życia. Niezwykle ważną potrzebą jest ułożenie odpowiedniej hierarchii wartości jaką powinien przyjąć chrześcijanin, by żyć bardziej według ducha niż według ciała. Pojawia się jednak pytanie czy aby żyć duchem trzeba wyniszczać […]

Udostępnij
Czytaj więcej...