ANGELIKA WIECH, MĘCZEŃSTWO NAJWIĘKSZYM PRZEJAWEM MIŁOŚCI

Martyrdom is the greates manifestation of love Człowiek powołany do bliskości z Bogiem jako jedność duszy i ciała realizuje się poprzez oba te wymiary. Ciało odgrywa więc ważną rolę w wyrażaniu misji człowieka. Poprzez ciało można kochać, ale też nienawidzić; można czynić dobro i zło. Uczynki człowieka są odzwierciedleniem jego duszy i wiary (por. Jk […]

Udostępnij
Czytaj więcej...