Księdzu Profesorowi Marcinowi Godawie…

Drogiemu i Szanownemu Księdzu Profesorowi i Poecie Marcinowi Godawie w dniu Imienin, życzenia niegasnącej weny twórczej, spełnienia najszlachetniejszych pragnień serca i zadowolenia z pracy naukowej życzą Redaktorzy i Autorzy „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” oraz Samorząd Studencki UPJPII.  

Czytaj więcej...
Zapowiedź „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (10)

Słowo od Redakcji: Z nieukrywaną radością oddajemy do rąk Czytelników aktualne wydanie czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”. Motywem przewodnim publikacji jest sieć międzyludzkich powiązań. Wybór egoizmu, nieprawości i grzechu powoduje rozdarcie i wyalienowanie człowieka, ale wybaczenie, skrucha i zadośćuczynienie za popełnione zło przywraca i umacnia upragnioną jedność. Objawienie podaje, że Bóg życzy sobie abyśmy byli […]

Czytaj więcej...
Agnieszka Czernik, TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnice światła, dodane do różańca przez św. Jana Pawła II najlepiej ukazują sens i znaczenie wiary w życiu człowieka.  Tajemnica pierwsza Chrzest w Jordanie Teofania – pojedynczy akt objawienia Boga. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie, nieco wymuszonego na Janie Chrzcicielu, mającym początkowo obiekcje co do kwestii personalnych: kto kogo powinien chrzcić. Otwierają się niebiosa, Duch […]

Czytaj więcej...
Grzegorz Górecki, Swoboda działalności gospodarczej w encyklice Jana Pawła II Centesimus annus

Wolność jednostki nie wyraża się jedynie w braku podmiotowego ograniczenia. To także swoboda działania, która może się wyrażać poprzez różnego rodzaju aktywności. Jedną z nich jest działalność gospodarcza. Często bywa ona demonizowana przez nurty lewicowe. Nawet Kościołowi próbują one błędnie przypisać nauczanie socjalistyczne w tej materii. Krytyczny stosunek do socjalizmu został przedstawiony w encyklice papieża […]

Czytaj więcej...