Ks. Stanisław Wronka, wstęp do „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (2021) nr 12 Servitium, „Służyć czy nie służyć?”

Służba (servitium, ministerium) była zazwyczaj czynnością ciężką i upokarzającą. Słudzy to często niewolnicy, całkowicie zależni od swego pana, stanowiący jego własność. Słusznie zlikwidowano ten stan, chociaż trwał on zbyt długo, mimo że stał w całkowitej sprzeczności z wrodzoną godnością każdego człowieka, którą Pismo Święte jeszcze podnosi, określając człowieka jako obraz Boga i Jego dziecko. Być […]

Udostępnij
Czytaj więcej...
ANGELIKA WIECH, MĘCZEŃSTWO NAJWIĘKSZYM PRZEJAWEM MIŁOŚCI

Martyrdom is the greates manifestation of love Człowiek powołany do bliskości z Bogiem jako jedność duszy i ciała realizuje się poprzez oba te wymiary. Ciało odgrywa więc ważną rolę w wyrażaniu misji człowieka. Poprzez ciało można kochać, ale też nienawidzić; można czynić dobro i zło. Uczynki człowieka są odzwierciedleniem jego duszy i wiary (por. Jk […]

Udostępnij
Czytaj więcej...