W ciszy Wielkiej Soboty, wypatrując jutrzejszego Poranka, składamy Wam życzenia wszelkich Bożych Łask od Umarłego i Zmartwychwstałego naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech to Wydarzenie odnawia nasze życie, przynosi nowe zwycięstwa każdego dnia.