Jeszcze raz – w hołdzie dla Nauczyciela Wolności – Księdza Jerzego Popiełuszki

Dorota Kumorek: Kim – Pana zdaniem – jest współcześnie ksiądz Jerzy Popiełuszko?

Marek Kędziorek: Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak uważa wielu jego czcicieli, staje się na nowo duchowym przewodnikiem Narodu. Jest nauczycielem prawdziwej wewnętrznej wolności, która pozostaje w nas pomimo zewnętrznego ucisku, czy fizycznych ograniczeń, jakich doświadczamy. W sercach przecież pozostajemy wolni! On uczy nas jak przejść dziś przez nową próbę wolności, pokazuje, że istnieją wartości najwyższe (większe od naszego zdrowia, a nawet życia doczesnego) – to nasze Zbawienie – poprzez wierność Bogu i słowom Ewangelii, nawet za cenę życia.

D.K.: Jakie są cele organizowanych przez Pana akcji w hołdzie dla Księdza Jerzego? Na jakie przeszkody Pan napotyka przy projektowaniu i realizacji wydarzeń? Co cieszy, a co smuci najbardziej w związku z tymi przedsięwzięciami?

M.K.: Celem naszych akcji jest przybliżenie postaci i przesłania Błogosławionego, jego niezłomnej postawy obrony prawd Ewangelii.

Chcielibyśmy, aby jego słowa, wciąż aktualne, były pocieszeniem dla wielu. Dla tych, którzy tracą nadzieję i grozi im zagłuszenie własnego sumienia, prawdy w ich życiu – poprzez światowy hałas przekazu medialnego. Bardzo cieszy nas postawa wielu kapłanów, biskupów, proboszczów, czy działaczy świeckich, dotycząca ofiarnego zaangażowania w naszą akcję lub bezpośredniego i konsekwentnego poparcia w zakresie rozwijania kultu Męczennika naszych czasów. Smutne natomiast jest to, że funkcjonuje w Polsce przeciwstawny nurt działań, które “zagłuszają” lub osłabiają kult księdza Popiełuszki. Bardzo często są one spowodowane niezrozumieniem wartości takich aktywności jak nasze. Z powodu postaw lekceważenia wysiłków osób świeckich i ich przedsięwzięć, cofamy się w jakimś sensie i tracimy dobre owoce.

D.K.: Dziękuję za spotkanie i rozmowę, życząc wytrwałości w dalszym szerzeniu przekazu i świadectwa księdza Jerzego!

M.K.: Dziękuję również!

Udostępnij