V. rocznica istnienia czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”

Tajemnica człowieka – jako istoty stworzonej przez Boga i pozostającej z Nim w intymnej relacji – w różnych jego wymiarach i aspektach, od wieków angażuje umysły humanistów: filozofów, historyków, pedagogów, artystów, psychologów, teologów. Przez dwa tysiące lat trwania cywilizacji łacińskiej powstały wybitne dzieła sztuki, architektury, czy myśli, stanowiąc pomost pomiędzy transcendencją a kulturą.

Potrzeba tej refleksji jest żywa szczególnie dzisiaj. Współczesny świat niesie wiele zagrożeń dla wspomnianego dorobku. Cieszy więc, że wciąż – pomimo rzekomo niskiej atrakcyjności i znikomej medialności tematu, znajdują się chętni, którzy zajmują się jego zgłębianiem oraz promocją. Chodzi o afirmowanie i rozpowszechnianie dorobku kultury europejskiej o zabarwieniu chrześcijańsko – klasycznym, opisując rzeczony temat językiem przystępnym, który zainteresuje zwykłego czytelnika. W przeciwnym razie latinitas stanie się jedynie kwestią niszową, angażującą osoby z kręgów uniwersyteckich gabinetów.

Czasopismo „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” to świeża forma promocji kultury łacińskiej. Czasopismo w tym roku obchodzi 5. rocznicę powstania. Od pierwszego spotkania, które miało miejsce w roku 2015 w parafialnej salce kościoła św. Floriana w Krakowie – miejscu tak bliskiemu Karolowi Wojtyle – zmieniło się bardzo wiele. Wówczas były to bardzo skromne początki. Do dziś wydaliśmy 11 numerów „Traditio” prezentując przekrojowo podejmowane tematy w estetycznej szacie graficznej.

Od roku 2019 jesteśmy organem prasowym Koła Naukowego Myśli Personalistycznej Jana Pawła II „Traditio” przy UPJPII w Krakowie. Zespół redakcyjny tworzą osoby o rozmaitej formacji naukowej: filozofia, dziennikarstwo, familiologia, teologia, filologia. Przedmiotem szczególnego zainteresowania redaktorów są zagadnienia personalistyczne, jak również: chrześcijaństwo, patriotyzm, nauka, kultura, język.

Jednym z sukcesów Koła Naukowego jest organizacja corocznych ogólnopolskich konferencji o tematyce personalistycznej pt. „Człowiek w relacji do…”. Konferencje stanowią okazję do wzbogacenia wiedzy oraz interdyscyplinarnego przeglądu przywołanej problematyki, niejednokrotnie w oryginalnych ujęciach (np. dzieło sztuki jako byt miedzyrelacyjny, figura homo sacer i matematyka, seksualność w relacji człowiek – Bóg), a także do wzajemnego poznania osób z różnych ośrodków nauki i kultury. Teksty konferencyjne dostępne są w drukowanej publikacji pokonferencyjnej, przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są zagadnienia kultury łacińskiej do wspólnego zgłębiania prawdy o człowieku w duchu patriotyzmu i personalizmu etycznego Karola Wojtyły. Zapraszamy dziennikarzy pragnących tworzyć ambitne teksty, wychodzące poza schemat sensacyjnych newsów. Trzeba dziś propagować i bronić zdobyczy naszej cywilizacji, by zapobiec całkowitemu jej zanikowi.

Red. Wojciech Olejnik

Udostępnij