„Rekonstruktorzy historii w szkołach poprzez przybliżanie tradycji, pamięci i historii, uczą młodzież, czym są ponderabilia, które żołnierz polski na przestrzeni dziejów nosił na sztandarach. Tymi ponderabiliami jest Bóg, Cnota, Honor i Ojczyzna. Dziś to jest ważne, by od najmłodszych lat przypominać polskiej młodzieży, że może być dumna ze swojej Historii i Tradycji.” Tomasz Jamróz-Piłsudski

Udostępnij