Traditio

Misja "Traditio"

Misją projektu "Traditio" jest obrona i promowanie narodowego dziedzictwa kulturowego. Symboliczny miecz koronacyjny królów Polski zawarty w logo symbolizuje nasz cel - działalność w kręgu tradycji ojczystych, na rzecz afirmacji wartości jakimi są: patriotyzm, chrześcijaństwo, rodzina, nauka, kultura, język.